BTW-regeling

BTW op schilderwerkzaamheden tijdelijk 6%

Indien uw woning ouder is dan 2 jaar, dan betaald u slechts 6% btw

over de geleverde schilderwerkzaamheden en materialen.

Dit scheeld u dus ruim 10% in de kosten!

 

Rekenvoorbeeld:

De kosten voor het schilderen van een woning:

tabel

 

  Besparing van € 577,50

 

Btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden

februari 26, 2014

Voor een aantal werkzaamheden aan de woning betaalt u 6% btw in plaats van het 21%-tarief: isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden.

Voor de volgende werkzaamheden aan de woning betaalt u 6% btw in plaats van het 21%-tarief:

Het 6%-tarief geldt alleen als de woning ouder is dan twee jaar. Bij het vaststellen van de leeftijd van een woning gaat men uit van de datum waarop de woning voor het eerst echt wordt bewoond. Daarnaast moet het huis bestemd zijn voor permanente bewoning door particulieren.

 

Btw-tarief voor renovatie- en herstelwerkzaamheden

Voor renovatie- en herstelwerkzaamheden geldt van 1 maart 2013 tot 1 januari 2015 het verlaagd btw-tarief. Om te beoordelen of de werkzaamheden onder het lage btw-tarief vallen, is het moment van afronden van de werkzaamheden bepalend.

Nieuw bij deze btw-verlaging is dat er ook een specifieke goedkeuring is verleend voor:

 • De arbeidskosten van hovenierswerkzaamheden (bij het aanleggen en onderhouden van tuinen)
 • Het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten, mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief zijn de volgende:

 • Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht
 • Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning
 • Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet op de materiaalkosten. Onder arbeid vallen ook kosten die rechtstreeks aan de renovatie of het herstel zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten
 • De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning). Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.

Niet van toepassing

Voor de volgende werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet:

 • Glazen wassen
 • Het vervangen van gordijnen en zonwering
 • Het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning

Btw-tarief voor isoleren

De arbeidskosten voor vloer-, dak- en gevelisolatie bij woningen ouder dan twee jaar vallen onder het lage btw-tarief. Een belangrijke voorwaarde die daarbij wordt gesteld is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie minimaal voldoet aan de eisen van het bouwbesluit.

Daarnaast worden de materiaalkosten sinds 1 januari 2014 altijd belast tegen 21%. Ook werkzaamheden die te ver afstaan van de isolatiewerkzaamheid vallen onder het 21%-tarief. Zie ook Belastingdienst.nl: isoleren van woningen › De arbeidskosten voor het plaatsen van glas vallen wel onder het 6%-tarief evenals de kosten die rechtstreeks aan de isolatie zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten.

Btw-tarief voor schilderen

Het schilderen van woningen ouder dan twee jaar valt onder het lage btw-tarief. Het 6%-tarief is ook van toepassing op:

 • Het voorbereiden van het schilderwerk
 • De voorbehandelingen
 • De gebruikte materialen.

Onder het 21%-tarief vallen werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk. Zie Belastingdienst.nl: Schilderen ›

Btw-tarief voor stukadoren

Het stukadoren van woningen ouder dan twee jaar valt onder het 6%-tarief. Het lage btw-tarief is verder van toepassing op:

 • Het voorbereiden van het stukadoorswerk
 • De voorbehandelingen
 • De gebruikte materialen.

Onder het 21 %-tarief vallen werkzaamheden die te ver afstaan van het stukadoorswerk, zoals het plaatsen van gipswanden, het aanbrengen van tegels op wanden of het leggen van vloeren.

Btw-tarief voor behangen

Behangen valt onder het 6%-tarief. De woning moet dan wel ouder zijn dan twee jaar. Het tarief is van toepassing op:

 • Het behangen
 • De noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden
 • De gebruikte materialen

Let op: het leveren van behang valt wel onder het 21%-tarief.

 

Bel direct
Vestiging